SBN RUNOWO :: Przestrzenne elementy do zbrojenia betonu

  O firmie
  Aktualności
  Przetargi
  Produkty
  Certyfikaty
  Galeria
  Dojazd
  Kontakt

Polski / Polish   English / Angielski     


Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE z działania POIR 3.2.1 Badania na rynek, zamieszczamy informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach. Przetarg realizowany jest w ramach projektu „Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych”.

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

1. Przetarg na "NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" (Nr CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane) z dnia 28.04.2017.

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

Poniżej dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ
HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄZapytanie ofertowe nr 2

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE z działania POIR 3.2.1 Badania na rynek, zamieszczamy informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach. Przetarg realizowany jest w ramach projektu POIR.03.02.01-04-0002/16 „Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych”.

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

1. Przetarg na "NA DOSTAWĘ SUWNIC - 3szt." (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe) z dnia 02.05.2017.

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

Poniżej dokumenty do pobrania:

(PDF) "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA DOSTAWĘ SUWNIC - 3szt." (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe)

(DOCX) "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA DOSTAWĘ SUWNIC - 3szt." (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe)Zapytanie ofertowe nr 3

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE z działania POIR 3.2.1 Badania na rynek, zamieszczamy informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach. Przetarg realizowany jest w ramach projektu POIR.03.02.01-04-0002/16 „Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych”.

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

1. Przetarg na „linię do produkcji drutu i splotu sprężonego wraz z montażem." (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe) z dnia 18.08.2017.

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

Poniżej dokumenty do pobrania:

(PDF) PL - "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 na linię do produkcji drutu i splotu sprężonego wraz z montażem." (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe)"

(DOCX) PL - "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 na linię do produkcji drutu i splotu sprężonego wraz z montażem." (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe)"

(PDF) ENG - "REQUEST FOR QUOTATION NO. 3 for a prestressed wire and strand manufacturing line with installation"

(DOCX) ENG - "REQUEST FOR QUOTATION NO. 3 for a prestressed wire and strand manufacturing line with installation"

SBN RUNOWO Sp. z o.o. Runowo Krajeńskie 3A 89-410 Więcbork Poland T +48 52 389 79 28 sbn@sbnrunowo.pl