Zapytanie ofertowe nr 3

  • 7 listopada 2018

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE z działania POIR 3.2.1 Badania na rynek, zamieszczamy informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach. Przetarg realizowany jest w ramach projektu POIR.03.02.01-04-0002/16 „Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych”.

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

1. Przetarg na „linię do produkcji drutu i splotu sprężonego wraz z montażem.” (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe) z dnia 18.08.2017.

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

Poniżej dokumenty do pobrania:

► (PDF) PL – “ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 na linię do produkcji drutu i splotu sprężonego wraz z montażem.” (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe)”

► (DOCX) PL – “ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 na linię do produkcji drutu i splotu sprężonego wraz z montażem.” (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe)”

► (PDF) ENG – “REQUEST FOR QUOTATION NO. 3 for a prestressed wire and strand manufacturing line with installation”

► (DOCX) ENG – “REQUEST FOR QUOTATION NO. 3 for a prestressed wire and strand manufacturing line with installation”

h