O nas

O nas

SBN RUNOWO Sp. z o.o. jest pierwszym przedsiębiorstwem produkcyjnym na północy Polski oferującym firmom budowlanym i przedsiębiorstwom prefabrykacji betonów, szeroki asortyment stali::

  • do zbrojenia betonu (m.in. druty żebrowane, zgrzewane siatki stalowe, elementy przestrzenne do zbrojenia),

  • do sprężania betonu (m.in. druty do sprężania konstrukcji, stalowe sploty sprężające).

Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami produkcyjnymi, właściwą technologią i wykwalifikowanym personelem.

SBN RUNOWO do oceny zgodności produkcji posiada własne laboratorium wytrzymałościowe, a ocenę zakładowej kontroli produkcji przeprowadzili i nadzorują Ośrodek Badań i Certyfikacji „SIMPTESTCERT” Katowice oraz Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice, wg krajowego systemu oceny 1+ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz. U. UE L 88 z 04.04.2011 r., str. 5, z późn. zm.).

Oferujemy powyższy asortyment na rynek Polski, Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Z powodzeniem zaspakajamy jakościowe i asortymentowe potrzeby klientów.

h