Druty do sprężania konstrukcji (PC WIRE)

  • 1 października 2019

PC WIRE

Druty Y1670C oraz Y1570C do sprężania konstrukcji są to druty stalowe o przekroju kołowym i o gładkiej lub profilowanej powierzchni produkowane przez przeciąganie na zimno walcówki wysokowęglowej walcowanej na gorąco. Druty są dostarczane w postaci kręgów zwijanych zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, średnicy zewnętrznej max. 2500 mm i wadze do 2.500 Mg
lub
w prostych odcinkach ciętych na precyzyjną długość w zakresie długości od 1500 mm do 2700 mm i wadze do 2.500 Mg.

 

Dokumenty odniesienia:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0372 wydanie 1.
„Druty SBN do spreżania konstrukcji”

FprEN 10138-2:2009 „Prerstressing steels – Part 2: Wire”

Druty Y1670C oraz Y1570C przeznaczone są do sprężania konstrukcji budowlanych oraz do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych,
bądź obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra”.

h
Zadzwoń