Druty do sprężania konstrukcji (PC WIRE)

  • 1 października 2019

PC WIRE

Druty Y1670C oraz Y1570C do sprężania konstrukcji są to druty stalowe o przekroju kołowym i o gładkiej
lub profilowanej powierzchni produkowane przez przeciąganie na zimno walcówki wysokowęglowej walcowanej na gorąco. Druty są prostowane przy użyciu rolkowej jednostki prostującej drut oraz cięte automatycznie na precyzyjną długość w zakresie od 1500 mm do 2700 mm
przy użyciu jednostki tnącej z pojedynczym nożem.

Dokumentyodniesienia:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2019/0372 wydanie 1.
FprEN 10138-1:2009 + FprEN 10138-2:2009
prEN 10138-1:2006 + prEN 10138-2:2006
SS 212551:2013 + SS 212552:2013

Druty Y1670C oraz Y1570C przeznaczone są do sprężania konstrukcji budowlanych oraz do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych, bądź obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra”. Druty do sprężania konstrukcji dostarczane są w paczkach / wiązkach. Waga pojedynczej paczki / wiązki drutów: max. 2.500 Mg
(dokładna waga do ustalenia z Klientem).

h